skip to Main Content
INNEHÅLL
Personaldag
Med vi känsla och engagemang.

Vill du genomföra en personaldag där kommunikation, relationer, samarbete, värderingar eller feedback står högt på dagordningen? Då är vi den samarbetsparten du letar efter.

Vi utgår helt från vad du och dina kollegor vill uppnå med dagen. Vi hjälper er att sätta samman ett program för dagen som ger utrymme för praktiska övningar, reflektion, humor, igenkännande rollspel och interaktiva övningar.

Tillsammans planerar och genomför vi en personaldag som skapar insikter och känslor som stannar kvar i deltagaren hjärtan.

Exempel på upplägg och priser.

  1. Del av en personaldag 1 konferenser/inspiratör. Upp till två timmar 9 000kr (Inkluderar förmöte och framtagande av innehåll.)
  2. Del av en personaldag 2 konferenser/inspiratör. Upp till tre timmar 18 000kr
  3. Heldag 1 konferenser/inspiratör. 19 000kr.
  4. Din egen idé. Vi behovsanpassar efter dina behov.
Back To Top